Psychosomatiek

Wat is Psychosomatiek?

Psychosomatische fysiotherapie behandelt lichamelijke symptomen die geen duidelijke lichamelijke oorzaak lijken te hebben. Vaak kan de oorzaak worden geduid in een onbalans tussen uw lichaam en geest. Dit uit zich vaak in gespannenheid, een veranderd patroon van ademhaling, lichamelijke symptomen, algemene onrust en gejaagdheid. Vaak eindigt dit patroon in echte overspannenheid, burn-out of hyperventilatie. Met de juiste benadering van de psychosomatisch werkende fysiotherapeut is daar meestal veel aan te doen.

Psychosomatische symptomen

De meest voorkomende symptomen die zich voor doen zijn duizeligheid, brok in de keel, prikkelingen en tintelingen in armen benen of gezicht, benauwdheid, flauwvalgevoel, misselijkheid, nek- en schouderpijn, algehele vermoeidheid en malaise, gejaagdheid, onrustgevoelens, huilbuien, etc.

Bijna altijd gaat het om een scala van dit soort symptomen die zich in wisselende combinaties voordoen. Dat maakt de klachten vaak ook zo onbegrijpelijk. Voor u, en vaak ook voor anderen. Ook dat geeft vaak spanningen in bijvoorbeeld het gezin, op het werk, of in uw sociale omgeving van vrienden, buren, familie etc.

Afspraak maken